Oranı Nedir Haberleri

Oranı Nedir Haberleri

Faiz Karşılama Oranı Nedir?

Faiz karşılama oranı, bir şirketin faiz yükümlülüklerini karşılayabilmek için yeterli kazanca sahip olup olmadığını belirten orana verilen addır. Ayrıca faiz karşılama oranı, şirketin ödeyebileceği faizin kaç katı kadarını kazandığını da gösterir.

Stok Bağımlılık Oranı Nedir?

Stok bağımlılık oranı, kısa vadeli yabancı kaynaklardan hazır değerlerin çıkarılması ve bu değerin stoklara bölünmesi sonucu bulunan orana verilen addır.

Finansal Kaldıraç Oranı Nedir, Hangi Durumlarda Kullanılır?

Finansal kaldıraç oranı, belirli bir eylem için daha fazla güç elde etmek için, harici bir şeyle küçük bir çabayı teşvik etmeye ihtiyaç duyulduğunda hesaplanması gereken bir orandır.