Vergi yapılandırmasında son günler

Adana Vergi Dairesi Başkanı Ümit Güner, kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeden faydalanmak isteyenler için son müracaat süresinin 30 Eylül Perşembe günü sona ereceğini hatırlattı.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Vergi yapılandırmasında son günler
Adana Vergi Dairesi Başkanı Ümit Güner, kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeden faydalanmak isteyenler için son müracaat süresinin 30 Eylül Perşembe günü sona ereceğini hatırlattı.
Mersin haber 33 - Mehmet Sözen

Adana Vergi Dairesi Başkanı Ümit Güner, kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeden faydalanmak isteyenler için son müracaat süresinin 30 Eylül Perşembe günü sona ereceğini hatırlattı.

Güner, milyonlarca insanı ilgilendiren ve 9 Haziran 2021 tarihli ve 31506 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7326 sayılı yasanın önemli fırsatlar sunduğunu bildirdi.

Yapılandırma yasanınun; gelir vergisi, kurumlar vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, KDV, ÖTV, öğrenim ve katkı kredisi borçları ile ecrimisil borçlarının beraberinde vergi dairelerince takip edilen diğer tüm idari para cezalarını kapsadığını belirten Güner, bu borçların 18 eşit taksitte 36 aylık bir sürede ödeme imkânı bulunduğunu ifade etti. Güner, “Taksitli ödeme seçeneğini tercih edenler; isterlerse ilk taksit ödeme süresi içinde peşin ödeme yapabilir ve getirilen imkânlardan yararlanabilirler. İsterlerse birinci taksiti süresinde ödedikten sonra geri kalan taksitlerin tamamını ikinci taksit ödeme süresi içinde ödeyerek indirim imkânlarından yararlanabilirler” bilgisini verdi.

Güner, devam etmekte olan vergi incelemeleri ve takdir işlemleri için de kanundan yararlanılabileceğini belirterek, “Beyan edilmemiş ya da eksik beyan edilmiş vergiler için pişmanlıkla ya da kendi kendine beyan yapılabilecek. Geçmiş yıl beyanları artırılarak vergi incelemesine muhatap olunmayacak, işletme kayıtları gerçek duruma uygun hale getirilebilecektir” dedi.

2020 yılı Kasım ayında yayınlanan 7256 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan ya da 6183 sayılı Kanun kapsamında taksitlendirilen borçlardan 7326 sayılı Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödemeleri devam etmekte olanlerin talep etmeleri halinde bu yasanın imkanlarından da yararlanabileceklerini belirtti.

Kanunun kesinleşmiş borçlara ödeme kolaylığı getirdiğini hatırlatan Vergi Dairesi Başkanı Ümit Güner, “Vergi dairelerine ödenmesi gerekli olan vergi ve diğer borçların zam ve faizleri Yİ-ÜFE oranında yaklaşık dörtte üç oranının üstünde azaltıldığını belirterek, vergi aslına bağlı cezaların da bütünüyle silindiğine dikkati çekti. Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında da yarısı oranında indirim yapılıyor” dedi.

Güner, ayrıca, “borcun peşin olarak ilk taksit ödeme süresi içerisinde ödenmesi halinde katsayı alınmadığı gibi ayrıca Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutarın yüzde 90 nın tahsilinden vazgeçilmekte, yapılandırılan borcun idari para cezası olması durumunda ise ceza aslından ayrıca yüzde 25 oranında indirim yapıldığını belirten Güner, “Borcun tamamının ilk 2 taksit ödeme süresi içerisinde ödenmesi halinde, yine katsayı alınmayacağını, Yİ-ÜFE de yüzde 50 indirim yapılacağını, borcun idari para cezası olması durumunda ise ceza aslından ayrıca yüzde 12,5 oranında indirim yapılacağını” bildirdi.

Güner, yasanın, ihtilaflı alacakların yeniden yapılandırılması ve sulh yolu ile çözüme ulaştırılması da imkân sağladığını belirterek, “Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ihtilafın bulunduğu aşama ve ihtilafa ilişkin verilmiş yargı kararları baz alınarak kanunda farklı oranlarda ödemeler öngörülüyor. Bu alacakların peşin ya da ilk iki taksit ödeme süresi içinde ödenmesi hâlinde de Yİ-ÜFE tutarından ve idari para cezalarının aslından aynı şekilde indirim yapılacak” ifadelerini kullandı.

Halen vergi incelemesinde olan ya da takdir işlemleri devam etmekte olan mükelleflere de bu kanun kapsamında önemli fırsatlar sunulduğunu belirten Ümit Güner, şöyle devam etti:

“Kanun kapsamında pişmanlıkla veya kendi kendine beyan edilen vergilerin ödemeleri kolaylaştırılıyor ve bu müesseseleri kullanmak sureti ile vergi dairesinin bilgisi dışında kalan hususların beyan edilmesi sağlanıyor. Pişmanlıkla veya kendi kendine beyan üzerine ödenecek tutarların peşin ya da ilk iki taksit ödeme süresi içinde ödenmesi hâlinde de Yİ-ÜFE tutarından indirimler yapılacak."

Matrah ve vergi artırımı olanağı

Adana Vergi Dairesi Başkanı Ümit Güner, bu kanunla getirilen en önemli düzenlemelerden birinin de matrah artırımı olduğunu vurgulayarak, mükelleflerin2016-2020 yılları için matrah ya da vergi artırımında bulunmaları halinde geçmişe dönük olarak herhangi bir vergi incelemesine muhatap olmayacaklarını kaydetti. Güner, “7326 sayılı Kanunla getirilen düzenlemeye göre matrah ve vergi artırımı neticesinde tahakkuk eden vergilerin tamamının ilk taksit ödeme süresi içerisinde peşin olarak ödenmesi halinde bu vergilerden de yüzde 10 indirim yapılacak” dedi.

Yapılan düzenlemenin işletme kayıtlarının gerçek duruma uygun hale getirilmesi ve taşınmaz ile amortismana tabi kıymetlerin yeniden değerlendirilmesine de imkan verdiğini belirten Güner;

Kira geliri elde etmesine rağmen beyan etmeyen ya da eksik beyan eden mükelleflerin de bu imkandan yararlanabileceklerini belirterek önemli kolaylıklar getiren düzenlemeden yararlanmak için son müracaatların 30 Eylül 2021 Perşembe günü sona ereceğini vurguladı.

Başvuru ve ödemeler

Kanundan faydalanmak isteyenlerin, 30 Eylül 2021 tarihine kadar ilgili idareye müracaatta bulunmaları gerektiğini belirten Ümit Güner, bu konu da şu bilgileri verdi:

“Kanunun 2’nci maddesinden faydalanmak isteyen borçlular, müracaatlarını Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi (gib.Gov.Tr) veya e-Devlet (turkiye.Gov.Tr) üstünden yapabilecekleri gibi bağlı bulundukları vergi dairesine direk olarak ya da posta yolu ile veya diğer vergi daireleri aracılığı ile da yapabileceklerdir.

Başvuru sırasında peşin ya da taksit alternatiflerinden biri tercih edilecek. Yapılandırılan tutarlar 6, 9, 12, 18 taksit alternatifleri ile ödenebilecek. Taksitler 2 ayda bir ödemeli olacak. Ancak, unutulmamalı ki Kanunun 4 üncü maddesinin bir ila yedinci fıkraları kapsamında yapılandırılan alacaklar ile matrah artırımı üzerine tahakkuk eden vergiler için ödemeler peşin ya da 6 taksitte yapılabilecek. Peşin ya da ilk taksit ödemelerinin 01 Kasım 2021 (bu tarih dâhil) tarihine kadar yapılması gerekmektedir.”

Kanundan faydalanmak isteyenlerin dikkat etmesi gerekli olan en önemli hususlardan birinin de taksitle ödemeyi tercih edenlerin ilk iki taksiti süresinde ödemeleri olduğunu hatırlatan Vergi Dairesi Başkanı Ümit Güner, kanunla ilgili her çeşit soruya, Gelir İdaresi Başkanlığının (gib.Gov.Tr) adresinde yer alan dokümanlardan ya da Alo 189 VİMER aracılığı ile cevap alınabileceğini, İnteraktif Vergi Dairesi’nin ise 7/24 toplumun hizmetinde olduğunu sözlerine ekledi.

İhlas Haber Ajansı

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN